Stiltegedichten

De dichters van Pazzi di Parole zijn al geruime tijd overtuigd van het belang van ‘stilte’ in de maatschappij van vandaag. Dat weerspiegelt zich uiteraard ook in hun poëzie. De vier pazzi werken aan een bloemlezing rond stilte.

‘Stilte is de spil van ons bestaan.’
(Adriaan Roland Holst)

Stilte is zoveel meer dan de afwezigheid van hinderlijk lawaai. Het heeft te maken met leefkwaliteit, herbronning, verinnerlijking, heilzame werking…  Niemand die het in zijn hoofd haalt om een wereldrecord snellezen poëzie te willen vestigen, noch een samenvattend gedicht van een gedicht af te leveren. Tenzij voor de gein natuurlijk.  Maar ondanks het terecht groeiende succes van slampoetry en andere vormen van podiumpoëzie, zal niemand ontkennen dat stilte en poëzie twee handen op één buik zijn. Poëzie is hét (zelf)reflecterende literaire middel bij uitstek om stil te staan en vragen te stellen bij maatschappelijke ontwikkelingen. Een van de opvallendste milieuverontreinigingen van de jongste decennia is ongetwijfeld lawaaihinder. Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt de poëzie naar de stilste kloostergangen te willen verwijzen, maar poëzie kan door de aard van het genre hier meer dan één vinger op deze wonde leggen. In een maatschappij die alsmaar meer op snelheid en kortetermijnprestatie gericht is, kan poëzie een geschikt antidotum zijn.

Daarom werken de Pazzi di Parole aan een bloemlezing met gedichten over stilte. Zij doen dit  o.m. met de steun van Waarbeke vzw. Behalve gedichten schrijven over en rond dit thema, begeleid(d)en Daniel Billiet en Ann Van Dessel ook uiteenlopende workshops Trage Post / Slow Mail. Ann geeft nog een workshop op zondag 8 september in Brussel (Muntplein – bib) tgv ‘Muntpunt’ en Daniel doet dat o.m. nog in Kasterlee (18/08), Balen (08/09) en Beerse (14/09). Ook op de Trefdag van SOCIUS op 21 november 2013 leidt Daniel Billiet een workshop Trage Post / Slow Mail.

Pazzi di Parole neemt ook deel aan de Stiltewandeling in Gent op 27 oktober, Europees cultUUR van de stilte.

Wie meer wil weten over Trage Post / Slow Mail, klik hier > portaalvandestilte 

(Foto: gerardmeijssen)

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

Een WordPress.com website.

Omhoog ↑